BLOOMING TEA BALL - HERBATY KWITNĄCE

£3.50

Flowering tea is generally served in containers made of glass or other transparent material, so that the flowering effect can be seen. The bundles can usually be reused two or three times without the tea becoming bitter.

Country of origin: China

Brewing time / temp. 5-7 min 85 ° C

Kwitnąca herbata jest zazwyczaj podawane w pojemnikach ze szkła lub innego przezroczystego materiału, tak że można zobaczyć efekt kwitnienie. Pączki  można ponownie wykorzystać : dwa lub trzy razy.

Kraj pochodzenia: Chiny

Czas parzenia/temp.   5-7 min  85 °C